Ubezpieczenia
OC / AC

Sprawdź naszą ofertę

W dobie czasów kiedy ubezpieczenia w Polsce znacznie podrożały bardzo istotne jest aby znaleźć jak najlepszą ofertę cenową.

Kontakt

Kilka istotnych informacji o ubezpieczeniach

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej OC

Jest to ubezpieczenie obowiązkowe uregulowane przez ustawę. Brak takiego ubezpieczenia może Cię narazić na poważne konsekwencje (o tym poniżej). Zawierając umowę ubezpieczenia OC zwalniasz się z odpowiedzialności finansowej wobec osoby, której wyrządziłeś szkodę podczas wypadku, czy kolizji prowadząc samochód. Odpowiedzialność taką przejmuje ubezpieczyciel. Pamiętaj jednak, że odpowiedzialność ubezpieczyciela jest ograniczona do 5 mln Euro (na jedno zdarzenie) w przypadku szkód na osobie i do 1 mln Euro (na jedno zdarzenie) w przypadku szkód w mieniu. Jeśli szkody będą wyższe - będziesz musiał je pokryć z własnej kieszeni. WAŻNE - ubezpieczenie OC nie pokryje szkód, które poniesiesz Ty sam (np. w Twoim samochodzie). Musisz zawrzeć ubezpieczenie auto-casco, żeby dostać takie odszkodowanie.

Jak działa OC, kiedy trzeba wykupić OC, co grozi za brak OC ?

Ubezpieczenie działa przez 12 miesięcy 24 h/dobę, niezależnie od tego kto prowadzi samochód (może to być Twoja żona, córka, czy też kolega), a również na parkingu, albo w garażu (np. w przypadku wybuchu). Jeśli kupujesz nowy samochód, ubezpieczenie OC powinieneś zawrzeć najpóźniej w dniu rejestracji. Jeśli kupujesz samochód używany, najprawdopodobniej jest on już ubezpieczony. Upewnij się, że poprzedni właściciel przekazał Ci polisę OC. Sprawdź, kiedy ona się kończy. Pamiętaj, że z dniem zakupu samochodu, jesteś również nowym "właścicielem" jego polisy OC. Zgłoś się jak najszybciej (w ciągu 30 dni) do ubezpieczyciela (wystawcy polisy) i jeśli nie chcesz być u niego ubezpieczony, złóż wypowiedzenie. Jednak i tak musisz zawrzeć takie ubezpieczenie u innego ubezpieczyciela. Nawet jeśli posiadasz pojazd niezarejestrowany - przed wyjazdem nim na drogę publiczną musisz wykupić ubezpieczenie OC. W przypadku kontroli policji, która stwierdzi brak ubezpieczenia OC - Twój pojazd może zostać odholowany na parking strzeżony. Dostaniesz wysoką karę finansową nałożoną przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), obecnie równowartość 500 EURO (w przypadku samochodu osobowego). Jeśli spowodujesz szkodę, nie mając ubezpieczenia OC - oprócz kary finansowej, będziesz musiał zwrócić kwotę odszkodowania, którą UFG wypłaci poszkodowanemu.

Ubezpieczenie AutoCasco AC

Jest to ubezpieczenie dobrowolne, to znaczy, że Ty decydujesz o tym, czy je zawrzesz. Zawierając umowę ubezpieczenia AC zapewniasz sobie pokrycie strat finansowych spowodowanych przez kolizję, czy wypadek drogowy. Nasz pojazd chroniony jest również od: np. pożaru, powodzi, zatopienia, opadów atmosferycznych,  aktów wandalizmu czy kradzieży. Ubezpieczyciel wypłaci Ci odszkodowanie za Twój uszkodzony, zniszczony lub skradziony samochód.

Ile można otrzymać z AC ?

To zależy od wybranego przez Ciebie wariantu ubezpieczenia. Możesz wybrać wariant z udziałem własnym (za odpowiednio niższą składkę). Wtedy ubezpieczyciel, wypłacając odszkodowanie, pomniejszy je o udział własny (określoną w procentach lub kwotowo, np. 10% szkody). Jeśli wybierzesz tzw. wariant kosztorysowy (tańszy w składce), ubezpieczyciel sam wyliczy należne Ci odszkodowanie. Będzie ono zazwyczaj pomniejszone o podatek VAT, obniżoną wartością części i stawką roboczogodziny. Jeśli wybierzesz tzw. wariant serwisowy, ubezpieczyciel zwróci Ci pełne koszty naprawy poniesione w zakładzie naprawczym i udokumentowane fakturami. W przypadku kradzieży pojazdu, powinieneś otrzymać odszkodowanie w wysokości równej wartości pojazdu. Górna granicą jest określona w polisie suma ubezpieczenia. Pamiętaj, że nie warto określać zbyt wysokiej nierealnej sumy ubezpieczenia, bo w przypadku szkody i tak ubezpieczyciel będzie brać pod uwagę rynkową wartość samochodu.

Jakie szkody pokryje AC ?

Ubezpieczyciel wypłaci Ci odszkodowanie (pokryje koszty naprawy samochodu) za uszkodzony (zniszczony, utracony) samochód w wyniku: kolizji (wypadku) drogowej, pożaru, wybuchu, powodzi, uszkodzenia przez osobę trzecią, huraganu, uderzenia pioruna itp. oraz wypłaci odszkodowanie za skradziony samochód. Jednym słowem takie ubezpieczenie obejmuje dużą większość nieprzyjemnych zdarzeń.