Polisy
na życie

Sprawdź naszą ofertę

Jest to rodzaj ubezpieczenia, które zapewnienia bezpieczeństwo finansowe członkom rodziny na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej.

Kontakt

Polisa na życie

Ubezpieczenie to można zawrzeć na określony czas lub dożywotnio. Najczęściej spotyka się ubezpieczenia na czas określony (tzw. terminowe), w przypadku których ochrona ubezpieczeniowa jest udzielona w ściśle określonym czasie, np. na 30 lat – od 28 do 58 roku życia.Świadczenie zostanie wypłacone, jeżeli w czasie, gdy ubezpieczony był objęty ochroną ubezpieczeniową miał miejsce wypadek ubezpieczeniowy, czyli jego śmierć. Śmierć oznacza również koniec obowiązku opłacania składek.

Polisy dla Ciebie

Wybiegasz myślą w przyszłość . Widzisz siebie i swoich bliskich za pięć, dziesięć, dwadzieścia , trzydzieści lat. Masz ciekawą pracę, Twoje dzieci idą do szkoły, urządzasz razem z Twoim współmałżonkiem nowy dom, aż w końcu –przechodzisz na emeryturę. W chwili obecnej jesteście nadal wszyscy razem. Wspólnie przeżywacie wszystkie radości i smutki. Kochasz Twoich bliskich i chcesz, abyście zawsze byli szczęśliwi. Jesteś gotowy zrobić dla nich wszystko.Jednak czasem obawiasz się tego, co może przynieść przyszłość.
Rozumiemy te obawy i dlatego  też, z myślą o Tobie i Twoich bliskich przygotowaliśmy pełny program indywidualnych ubezpieczeń na życie w zakresie:

  • ochrony życia i zdrowia,
  • zabezpieczenia przyszłości finansowej,
  • zabezpieczenia dzieci,
  • a także oszczędzania w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych.

Nasza oferta ubezpieczeniowa daje Ci pewność, że niezależnie od tego co może Cię w życiu spotkać, bezpieczeństwo finansowe Twoje i Twoich bliskich, a także standard Waszego życia i zdrowia pozostanie dobrze zabezpieczony.Stanowi ona kompleksową i atrakcyjną propozycję nawet dla najbardziej wymagających Klientów. Została bowiem stworzona w oparciu o standardy europejskie oraz w odpowiedzi na potrzeby rynku, a przede wszystkim z myślą o nowych perspektywach życia.

Polisy dla firm

Dbanie o pracowników tworzy dobrą atmosferę w każdej firmie i instytucji, to zaś przekłada się na powodzenie w interesach i sukces firmy na rynku. Wiedzą o tym dobrze – zarówno menedżerowie zarządzający dużymi przedsiębiorstwami i korporacjami, jak również prywatni przedsiębiorcy- właściciele małych i średnich firm.


Pracodawcy coraz częściej wdrażają w swoich firmach programy ubezpieczeniowe o charakterze ochronnym i inwestycyjnym, przygotowywane  - z myślą o swoich pracownikach - we  współpracy z partnerami z branży ubezpieczeniowej. Gwarantują one - oprócz  wielu korzyści dla pracowników i pracodawcy- możliwość osiągnięcia przez firmę długookresowych celów  - finansowych i po za finansowych -  stając się istotnym czynnikiem motywacyjnym, pozwalającym pozyskać i zatrzymać w firmie najlepszych pracowników.


Sukces firmy coraz częściej zależy od profesjonalizmu i zaangażowania ludzi, którzy w niej pracują.Dlatego też, grupowe ubezpieczenia pracownicze zaliczane są do tzw. benefitów pracowniczych -Employee Benefits, będących rodzajem  pozapłacowych świadczeń i motywatorów pracowniczych. Budują one  więź pracowników z firmą, a także umacniają ich lojalność oraz umożliwiają zatrzymanie w firmie najbardziej wartościowych pracowników.


Takie właśnie Pracownicze Ubezpieczenia Grupowe o charakterze motywacyjnym dla pracowników małych i średnich firm oraz korporacji, a także programy ubezpieczeniowe dla prywatnych przedsiębiorców i różnych grup zawodowych oferuje  „POLISA-ŻYCIE” S.A.  Zostały one przygotowane z myślą o oczekiwaniach i potrzebach pracowników, a także w trosce o zagwarantowanie korzyści finansowych firmie oraz zapewnienie poczucia bezpieczeństwa prywatnemu przedsiębiorcy i jego najbliższej rodzinie.


Nasze programy ochronne i inwestycyjne przygotowane - z myślą o Twoich pracownikach - stanowią atrakcyjną propozycję nawet dla najbardziej wymagających Klientów.  Zostały stworzone  w o oparciu o standardy europejskie, a przede wszystkim w odpowiedzi na potrzeby rynku  i  z myślą o nowych perspektywach życia.