OC
Przewoźnika

Sprawdź naszą ofertę

Obowiązkowe ubezpieczenia transportu samochodowego.

Kontakt

Nasza Agencja proponuje objęcie ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (zawodowej) przewoźnika drogowego związanego z koniecznością spełnienia przez przewoźnika drogowego wymogu określonego w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku.

Co to jest ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu krajowym ?

OC przewoźnika w ruchu krajowym to obowiązkowe ubezpieczenie transportu samochodowego. Przedmioty mogą ulec uszkodzeniu, zniszczeniu czy kradzieży, przewożąc je, OC przewoźnika w ruchu krajowym pomoże Ci objąć ochroną ubezpieczeniową powierzone Tobie przedmioty.

Do kogo skierowane jest ubezpieczenie ?

Jeśli jesteś właścicielem małego lub średniego przedsiębiorstwa, które zajmuje się przewozem rzeczy, towarów lub osób i posiadasz zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej to ubezpieczenie jest dla ciebie.

Jakie są korzyści dla Ciebie  i co zabezpiecza umowa ubezpieczenia ?

  • ochrona odpowiedzialności przewoźnika za przewożony towar na wypadek utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki w trakcie przewozu (od przyjęcia przesyłki aż do czasu jej wydania)
  • zabezpieczenie majątku przewoźnika